Jake-Liam Clarke-Salter

Jake-Liam Clarke-Salter

Hậu vệ

Đội bóng

Thông tin

25 Tuổi22-09-1997
England
188 cm
70 kg
Hậu vệ
Not found