Jack Dyche

Jack Dyche

Tiền đạo

Thông tin

25 Tuổi11-10-1997
England
175 cm
65 kg
Tiền đạo