Jack David Harrison

Jack David Harrison

Tiền vệ

Đội bóng

Thông tin

26 Tuổi20-11-1996
England
175 cm
70 kg
Tiền vệ