Harry Wilson

Harry Wilson

Tiền vệ

Đội bóng

Thông tin

25 Tuổi22-03-1997
Wales
173 cm
70 kg
Tiền vệ