Gyeltshen Zangpo

Gyeltshen Zangpo

Thủ môn

Đội bóng

Thông tin

24 Tuổi06-07-1998
Bhutan
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Thủ môn