Gonçalo Rosa Gonçalves Pereira Rodrigues

Gonçalo Rosa Gonçalves Pereira Rodrigues

Tiền vệ

Đội bóng

Thông tin

25 Tuổi18-07-1997
Portugal
167 cm
59 kg
Tiền vệ