George Glendon

George Glendon

Tiền vệ

Đội bóng

Thông tin

27 Tuổi03-05-1995
England
177 cm
70 kg
Tiền vệ