Gavin Whyte

Gavin Whyte

Tiền vệ

Đội bóng

Thông tin

26 Tuổi31-01-1996
Northern Ireland
170 cm
67 kg
Tiền vệ