Gael Nsombi

Gael Nsombi

Tiền đạo

Thông tin

19 Tuổi25-01-2003
France
171 cm
63 kg
Tiền đạo