Felipe Anderson Pereira Gomes

Felipe Anderson Pereira Gomes

Tiền đạo

Đội bóng

Thông tin

29 Tuổi15-04-1993
Brazil
175 cm
70 kg
Tiền đạo