Elijah Adebayo

Elijah Adebayo

Tiền đạo

Đội bóng

Thông tin

24 Tuổi07-01-1998
England
193 cm
89 kg
Tiền đạo
Not found