Eliezer Ira Tapé

Eliezer Ira Tapé

Thủ môn

Thông tin

25 Tuổi31-08-1997
Côte d'Ivoire
193 cm
Đang cập nhật
Thủ môn