Đức Huy Phạm

Đức Huy Phạm

Tiền vệ

Đội bóng

Thông tin

27 Tuổi20-01-1995
Vietnam
173 cm
67 kg
Tiền vệ