Đình Hoàng Trần

Đình Hoàng Trần

Hậu vệ

Đội bóng

Thông tin

31 Tuổi08-12-1991
Vietnam
175 cm
75 kg
Hậu vệ