David Teklo Tweh

David Teklo Tweh

Tiền vệ

Thông tin

24 Tuổi25-12-1998
Liberia
172 cm
Đang cập nhật
Tiền vệ