David Owen Vaughan

David Owen Vaughan

Tiền vệ

Thông tin

39 Tuổi18-02-1983
Wales
171 cm
70 kg
Tiền vệ