David Josué Jiménez Silva

David Josué Jiménez Silva

Tiền vệ

Đội bóng

Thông tin

36 Tuổi08-01-1986
Spain
173 cm
67 kg
Tiền vệ
Not found