Daniel Stephen Rose

Daniel Stephen Rose

Tiền vệ

Đội bóng

Thông tin

34 Tuổi21-02-1988
England
173 cm
71 kg
Tiền vệ