Dale Stephens

Dale Stephens

Tiền vệ

Đội bóng

Thông tin

33 Tuổi12-06-1989
England
169 cm
71 kg
Tiền vệ

Not found