Cristian Roldán León

Cristian Roldán León

Tiền vệ

Đội bóng

Thông tin

27 Tuổi03-06-1995
USA
173 cm
75 kg
Tiền vệ