Cole Jermaine Palmer

Cole Jermaine Palmer

Tiền vệ

Đội bóng

Thông tin

20 Tuổi06-05-2002
England
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Tiền vệ