Clifton Miheso Ayisi

Clifton Miheso Ayisi

Tiền vệ

Đội bóng

Thông tin

29 Tuổi05-02-1993
Kenya
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Tiền vệ