Clément Grenier

Clément Grenier

Tiền vệ

Đội bóng

Thông tin

31 Tuổi07-01-1991
France
186 cm
72 kg
Tiền vệ