Christoph Kramer

Christoph Kramer

Tiền vệ

Đội bóng

Thông tin

31 Tuổi19-02-1991
Germany
191 cm
76 kg
Tiền vệ