Che Adams

Che Adams

Tiền đạo

Đội bóng

Thông tin

26 Tuổi13-07-1996
Scotland
175 cm
70 kg
Tiền đạo
Not found