Brendan Rodgers

Brendan Rodgers

Huấn luyện viên

Đội bóng

Thông tin

49 Tuổi26-01-1973
Northern Ireland
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Huấn luyện viên
Not found