Arnaud Kalimuendo-Muinga

Arnaud Kalimuendo-Muinga

Tiền đạo

Thông tin

20 Tuổi20-01-2002
France
175 cm
63 kg
Tiền đạo