Andrey Nguyen Hung Anh

Andrey Nguyen Hung Anh

Tiền vệ

Đội bóng

Thông tin

24 Tuổi10-12-1998
Russia
174 cm
64 kg
Tiền vệ