Alexander Roldán León

Alexander Roldán León

Tiền vệ

Đội bóng

Thông tin

26 Tuổi28-07-1996
El Salvador
177 cm
70 kg
Tiền vệ