Adam Jake Taggart

Adam Jake Taggart

Tiền đạo

Đội bóng

Thông tin

29 Tuổi02-06-1993
Australia
183 cm
69 kg
Tiền đạo