(HNM) - Trong năm 2022, Sở Công Thương Hà Nội đã đẩy mạnh cải cách hành chính; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển hạ tầng công nghiệp, thương mại trên địa bàn.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, thành phố đã hỗ trợ doanh nghiệp đưa vào hoạt động Trung tâm thương mại Vincom Smart City (quận Nam Từ Liêm); tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm thương mại Aeon Mall Hoàng Mai. Trong năm 2022, thành phố đã phát triển thêm 10 siêu thị, 100 cửa hàng tiện lợi, 28 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm); hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã triển khai đầu tư cải tạo hệ thống chợ, đưa vào danh mục nhiệm vụ thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025” đối với 20 chợ cần đầu tư, cải tạo.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương đã phối hợp tham gia góp ý 50 hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư; điều chỉnh chủ trương đầu tư; thỏa thuận nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án thương mại dịch vụ. Qua thống kê, có 43 dự án phù hợp quy hoạch; 7 dự án phải điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. Đồng thời, Sở chủ trì phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã rà soát quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ, mạng lưới kinh doanh xăng, dầu để xây dựng phương án phát triển hạ tầng thương mại tích hợp vào quy hoạch chung thành phố Hà Nội.

Bài đọc nhiều