Ngoài tiên đan của Thái Thượng Lão Quân và nhân sâm của Trấn Nguyên đại tiên, còn một loại thần dược nữa cũng giúp Tề Thiên 'sống bằng trời đất'.

Crossword: Tôn Ngộ Không

Trùm Sò

Bài đọc nhiều