Viva24h

(PLO)- Tăng cường kiểm tra và kịp thời chấn chỉnh các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật, không để lợi dụng mạng xã hội lôi kéo, kích động tín đồ tôn giáo gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Ngày 24-6, tại tỉnh Đồng Nai, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm 2022 của ngành Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến về tình hình, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VH

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng, Đồng Nai hiện có trên hai triệu tín đồ các tôn giáo (chiếm trên 70% dân số), 10 ngàn chức sắc và nhà tu hành. 100/170 xã, phường, thị trấn có trên 30% dân số là tín đồ các tôn giáo.

Hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường. Vì vậy cần sự hỗ trợ của các bộ, ngành trung ương, sự phối hợp đồng bộ của nhiều cấp, ngành, địa phương cũng như cần tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo, hội nghị để tổng kết thực tiễn, đánh giá tình hình và đề ra giải pháp căn cơ, lâu dài.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận Ban Tôn giáo Chính phủ và ngành quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo tình hình tôn giáo ổn định.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tăng cường kiểm tra và kịp thời chấn chỉnh các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật, không để lợi dụng internet, mạng xã hội lôi kéo, kích động tín đồ tôn giáo gây phức tạp về an ninh trật tự.

Tin liên quan