(HNM) - Những ngày này, tỉnh Quảng Nam cũng như các địa phương trên cả nước tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công. Gần 80 năm hoạt động cách mạng, cuộc đời của đồng chí Võ Chí Công là tấm gương cao đẹp về người cộng sản kiên cường, mẫu mực, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công gặp mặt các thế hệ anh hùng, chiến sĩ xuất sắc nhân kỷ niệm lần thứ 30 Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (Hà Nội, 20-7-1992). Ảnh: TTXVN Kiên trì gây dựng cơ sở cách mạng

Đồng chí Võ Chí Công tên khai sinh là Võ Toàn, sinh ngày 7-8-1912 trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước tại làng Khương Mỹ, tổng Phú Quý, phủ Tam Kỳ, nay thuộc xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Được sự dìu dắt của cha và sự giác ngộ của những người cộng sản khác, đồng chí tham gia tổ chức cách mạng bí mật tại quê hương từ đầu những năm 1930 và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5-1935 tại Chi bộ ghép Mỹ Sơn. Từ người yêu nước trở thành người cộng sản, đồng chí đã lăn lộn bám dân, bám địa bàn, gây dựng cơ sở cách mạng tại các tỉnh miền Trung.

Những năm 1941-1942, trên cương vị Ủy viên Xứ ủy Trung Kỳ phụ trách các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên rồi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, đồng chí Võ Chí Công bí mật lặn lội đi khắp miền Trung, vừa lãnh đạo cuộc đấu tranh chống lại sự khủng bố của địch, vừa gây dựng thêm nhiều cơ sở cách mạng, tái lập hệ thống tổ chức của Đảng, phát triển rộng rãi Mặt trận Việt Minh ở Quảng Nam và Trung Bộ. Năm 1943, đồng chí bị địch bắt. Kiên cường vượt qua những tháng năm bị cực hình tra tấn ở Nhà tù Hội An, bị đày ải, giam cầm trong nhà đày Buôn Ma Thuột, tháng 3-1945, từ lao tù trở về, đồng chí tham gia vào Ban lãnh đạo khởi nghĩa tỉnh Quảng Nam, làm Trưởng ban khởi nghĩa, trực tiếp chỉ đạo cuộc khởi nghĩa ở Hội An.

Sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đồng chí Võ Chí Công cùng UBND cách mạng lâm thời trực tiếp chỉ đạo xây dựng chính quyền cách mạng và lực lượng vũ trang ở Quảng Nam - Đà Nẵng. Năm 1950, được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh giao tổ chức công tác giúp đỡ cách mạng Campuchia, trên cương vị Bí thư Ban Cán sự Đông Bắc Miên, đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trên cương vị là Bí thư Khu ủy kiêm Chính ủy Quân khu V, đồng chí đã vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, kiên trì bám đất, bám dân, luôn đi sát cơ sở, sát phong trào, tổ chức chỉ đạo quân và dân Liên khu V chiến đấu không lùi bước, giành được nhiều thắng lợi to lớn. Đồng chí đã đề xuất với Trung ương nhiều vấn đề có tính chiến lược về con đường của cách mạng miền Nam, đóng góp vào việc xây dựng dự thảo Nghị quyết Trung ương 15, mở ra bước ngoặt lớn cho cách mạng miền Nam.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, đồng chí Võ Chí Công được điều ra Trung ương công tác; được Đảng tín nhiệm cử giữ nhiều trọng trách. Trong đó, tháng 4-1987, đồng chí được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa VIII và được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng. Đồng chí là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII (tháng 6-1991) và khóa VIII (tháng 6-1996) đến Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII; đại biểu Quốc hội các khóa VI, VII, VIII. Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, đồng chí đã có những đóng góp quan trọng vào đổi mới hoạt động của Quốc hội, đặc biệt là công tác lập hiến và lập pháp.

Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, được đào luyện trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, đồng chí Võ Chí Công một lòng trung thành với Đảng, với lý tưởng cộng sản. Đồng chí đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Võ Chí Công luôn có mặt ở những địa bàn trọng yếu, ác liệt nhất của chiến trường; bám sát thực tiễn, vận dụng sáng tạo kinh nghiệm, đường lối chiến tranh nhân dân, cùng tập thể Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy Khu V trực tiếp chỉ đạo việc đoàn kết, tập hợp, động viên mọi lực lượng trong Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, lãnh đạo quân và dân miền Nam vượt qua muôn vàn hy sinh, gian khổ, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trong công tác, đồng chí Võ Chí Công luôn thể hiện rõ tư duy độc lập, sáng tạo của một nhà lãnh đạo ở tầm chiến lược. Đồng chí vừa là người lãnh đạo, vừa là người tổ chức thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, mẫu mực; phong cách làm việc khoa học, tỉ mỉ, sâu sát thực tiễn, có nguyên tắc nhưng không máy móc mà hết sức linh hoạt; luôn tin tưởng vào sức mạnh của quần chúng nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân; phấn đấu không mệt mỏi xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; đem hết trí tuệ, sức lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đồng chí là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, hết lòng thương yêu đồng chí, đồng bào.

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là dịp để chúng ta học tập và noi theo những phẩm chất cao quý của đồng chí Võ Chí Công, người chiến sĩ cộng sản mẫu mực, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/1038817/tam-guong-cao-dep-cua-nguoi-cong-san

Tin liên quan