(HNMO) - Ngày 25-11, hội thảo “Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm, an toàn và hiệu quả - Hướng đến hệ thống thực phẩm bền vững” được tổ chức tại Hà Nội.

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, Trung tâm Phát triển nông thôn (RUDEC) thuộc IPSARD và các đối tác nghiên cứu quốc tế (Kynetec, ideas42) đã chia sẻ các kết quả nghiên cứu về “Đánh giá của nông dân về vai trò các sản phẩm hóa chất nông nghiệp” và “Nghiên cứu hành vi của nông dân để cải thiện thực hành sử dụng hóa chất nông nghiệp có trách nhiệm hơn”. Các nghiên cứu được tiến hành trong giai đoạn 2019-2022, với sự hỗ trợ của CropLife châu Á.

Một trong các vấn đề được chỉ ra từ nghiên cứu đó là việc nông dân có rất ít hoặc chưa nhận thức đầy đủ về vấn đề dư lượng cũng như cách thức quản lý dư lượng từ khâu canh tác.

Từ các kết quả đó, nghiên cứu đã đề xuất một số các giải pháp để tăng cường trao đổi thông tin, tập huấn cho nông dân về dư lượng và quản lý dư lượng cũng như cung cấp cho họ những công cụ đơn giản để kiểm tra dư lượng tại chỗ; đồng thời, tăng cường khuyến cáo và phản hồi kịp thời để nông dân có thể điều chỉnh mức độ sử dụng và kiểm soát dư lượng ngay từ khâu canh tác.

Toàn cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia, đại diện cho các tác nhân trong chuỗi nông sản (cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị nghiên cứu, hiệp hội ngành hàng, công ty hóa chất nông nghiệp) đã cùng nhau trao đổi về các vấn đề liên quan để góp phần thúc đẩy xây dựng nền nông nghiệp có trách nhiệm và cạnh tranh.

Ý kiến của các chuyên gia là các gợi mở để các đối tác và các bên liên quan cùng đồng hành trong các hoạt động nghiên cứu và phát triển tiếp theo, đặc biệt trong việc tiến hành một số mô hình thử nghiệm nhằm cải thiện hành vi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của nông dân theo hướng bền vững hơn.

Kết quả nghiên cứu và những thảo luận được chia sẻ tại hội thảo sẽ là nền tảng cho các thảo luận và đối thoại liên quan tới sản xuất nông nghiệp có trách nhiệm và đóng góp các giải pháp để xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, dựa trên lợi thế địa phương theo hướng hiện đại, có năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững và cạnh tranh.

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Nong-nghiep/1048575/su-dung-thuoc-bao-ve-thuc-vat-co-trach-nhiem-an-toan-va-hieu-qua

Tin liên quan

Bài đọc nhiều