Tổng công ty Sông Đà – CTCP (UPCoM: SJG) công bố kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2022. Kết thúc 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 1.304,3 tỷ đồng, Công ty đã hoàn thành 312% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong quý II/2022, Sông Đà ghi nhận doanh thu đạt 1.559,9 tỷ đồng, giảm 5,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.028 tỷ đồng, tăng 10,64 lần so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 18,2% lên 27,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 43,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 130,86 tỷ đồng lên 430,68 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 40 lần, tương ứng tăng thêm 3.051,84 tỷ đồng lên 3.128,11 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 298,6%, tương ứng tăng thêm 437,16 tỷ đồng lên 583,56 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 13,62 lần, tương ứng tăng thêm 1.570,5 tỷ đồng lên 1.685,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý II, Công ty ghi nhận lỗ kỷ lục 1.838,68 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 38,12 tỷ đồng.

Công ty cho biết thêm chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến nguyên nhân chủ yếu do ghi nhận dự phòng nợ phải thu khó đòi 1.536,6 tỷ đồng so với cùng kỳ 8,3 tỷ đồng, tức tăng thêm 1.528,4 tỷ đồng. Như vậy, hoạt động kinh doanh cốt lõi âm, Công ty chỉ thoát lỗ bằng việc ghi nhận doanh thu tài chính đột biến.

Công ty không thuyết minh chi tiết cơ cấu doanh thu tài chính đột biến mà chỉ ghi lý do biến động do ghi nhận thu nhập từ thoái vốn khoản đầu tư.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2022, Sông Đà ghi nhận doanh thu đạt 2.443,2 tỷ đồng, giảm 16,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.086,4 tỷ đồng, tăng 10,24 lần so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Sông Đà đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 6.830 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 418 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 1.304,3 tỷ đồng, Công ty đã hoàn thành 312% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm 32,7 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 184,1 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 2.508,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 513,7 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Sông Đà tăng 4,6% so với đầu năm lên 25.565,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 8.576,7 tỷ đồng, chiếm 33,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 5.687 tỷ đồng, chiếm 22,2% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 4.716,5 tỷ đồng, chiếm 18,4% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 2.220,2 tỷ đồng, chiếm 8,7% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 761,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 4.168,8 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 23,6% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.757,9 tỷ đồng về 5.687 tỷ đồng.

Điểm đáng lưu ý, trong 6 tháng đầu năm, công ty đã ghi giảm số tiền đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, mã SJS – sàn HoSE) từ 872 tỷ đồng về 0 đồng.

Quý I/2022, doanh thu giảm 31,2% so với cùng kỳ

Quý I/2022, SJC ghi nhân doanh thu đạt 883,33 tỷ đồng, giảm 31,2% so với cùng kỳ. Theo đó, xét về cơ cấu doanh thu của SJG trong quý, doanh thu hoạt động xây dựng giảm 56,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 513,4 tỷ đồng về 394,8 tỷ đồng; doanh thu sản xuất công nghiệp lại tăng 48,5%, tương ứng tăng thêm 134,2 tỷ đồng lên 411,1 tỷ đồng.

Trong kỳ, SJG ghi nhận doanh thu tài chính tăng 31,4%lên 68,93 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 31,1%; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 42,9%; lợi nhuận khác ghi nhận âm 30,79 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 3,05 tỷ đồng.

Kết quả, SJG báo lợi nhuận sau thuế đạt 58,4 tỷ đồng, tăng 605,3% so với cùng kỳ năm trước. Kết thúc quý đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 76,9 tỷ đồng, công ty mới hoàn thành 20% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản SJG giảm 1,6% so với đầu năm xuống còn 24.049,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản công ty chủ yếu tài sản cố định đạt 8.759,7 tỷ đồng, chiếm 36,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 7.128,5 tỷ đồng, chiếm 29,6% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 3.250,3 tỷ đồng, chiếm 13,5% tổng tài sản; tồn kho đạt 2.575,7 tỷ đồng, chiếm 10,7% tổng tài sản và các tài sản khác.

Ngoài ra, tính tới cuối quý I/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 261,4 tỷ đồng, tương ứng giảm 2,6% so với đầu năm về 9.807,8 tỷ đồng và chiếm 40,8% tổng nguồn vốn.

Thêm nữa, tính tới 31/3/2022, khoản mục lợi ích cổ đông không kiểm soát tăng 2,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 57,2 tỷ đồng lên 2.486,9 tỷ đồng và chiếm 10,3% tổng tài sản. Được biết, lợi ích cổ đông không kiểm soát là khoản lợi tức dành cho các cổ đông không kiểm soát trong các công ty con.

Như vậy, với việc sở hữu 12 công ty con nhưng nhiều đơn vị chỉ sở hữu 51% và chỉ có 1 công ty sở hữu 100% vốn điều lệ, chính vì vậy đã phát sinh giá trị lên tới 2.486,9 tỷ đồng lợi ích cổ đông không kiểm soát.

Một điểm mà nhà đầu tư lo ngại nhất tại Sông Đà đó là hiệu quả sử dụng tài sản. Được biết, tính tới cuối quý I/2022, công ty sở hữu tới 24.049,9 tỷ đồng tài sản nhưng hiệu quả sử dụng tài sản (ROA) trong quý chỉ đạt 0,24%.

Trước đó, trong nhiều năm, hiệu quả sử dụng ROA của công ty duy trì mức thấp. Cụ thể, năm 2018 là 0,64%, năm 2019 là 0,56%, năm 2020 là 0,03% và năm 2021 là 1,43%.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/8, cổ phiếu SJG tăng 700 đồng lên 27.900 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin giới thiệu tới độc giả các thông tin mà nhiều người quan tâm trong lĩnh vực Kinh tế - Chứng khoán được liên tục cập nhật như: #Nhận định chứng khoán #Bản tin chứng khoán #chứng khoán phái sinh #Cổ phiếu tâm điểm #đại hội cổ đông #chia cổ tức #phát hành cổ phiếu #bản tin bất động sản #Bản tin tài chính ngân hàng. Kính mời độc giả đón đọc.

Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/song-da-sjg-bat-ngo-vuot-ke-hoach-loi-nhuan-nam-2022-toi-312-chi-sau-6-thang-143300.html

Tin liên quan