Viva24h

Sáng 24-6, UBND quận Ngô Quyền tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quận.

Quang cảnh hội thảo

Ông Trần Hoàng Hiệp, Chuyên gia đào tạo kiêm Giám đốc Chương trình của Công ty Howard & Associates (H&A) chia sẻ kiến thức về kỹ năng quản lý

Hội nghị diễn tại trụ sở UBND quận Ngô Quyền và kết nối trực tuyến tới điểm cầu 12 phường trên địa bàn. Nội dung tập huấn gồm: Giới thiệu tổng quan về lãnh đạo và quản lý; quản lý công việc; kỹ năng quản lý nhân viên. Toàn bộ kiến thức được giảng dạy bởi ông Trần Hoàng Hiệp, Chuyên gia đào tạo kiêm Giám đốc Chương trình của Công ty Howard & Associates (H&A).

Hội nghị được tổ chức nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức những kỹ năng cơ bản trong thực thi công vụ; dần tạo nền nếp trong thực hiện quy trình tham mưu, tổng hợp giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội; hướng đến việc nâng cao sự hài lòng của người dân.

Hoàng Lâm

Tin liên quan