(HNM) - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa có Báo cáo số 254-BC/TU về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020”.

Theo đánh giá, sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, thành phố Hà Nội đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng được cải thiện, nhiều chính sách được thực hiện ở mức cao hơn mức Trung ương quy định. Hiện, toàn thành phố đang quản lý gần 800.000 người có công với cách mạng, trong đó đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng là gần 84.000 người, với tổng kinh phí chi trả hơn 152 tỷ đồng/tháng. Ước hết năm 2022, thành phố tiếp nhận, giải quyết khoảng 315.000 hồ sơ liên quan đến chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho khoảng 435.000 lượt người; giải quyết chính sách cho người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế theo quy định, trong đó trợ cấp một lần cho 259.315 người, trợ cấp hằng tháng cho 1.514 người.

An sinh xã hội được quan tâm, bảo đảm mức tối thiểu về thu nhập. Về giảm nghèo, thành phố áp dụng chuẩn nghèo riêng, cao hơn 1,5 lần chuẩn nghèo quốc gia. Ngoài các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Chính phủ quy định, Hà Nội còn ban hành nhiều chính sách đặc thù phù hợp với thực tế của địa phương. Các chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, hiệu quả, công khai, minh bạch, đạt nhiều kết quả ấn tượng. Cuối năm 2020, có 19/30 quận, huyện, thị xã không còn hộ nghèo, trong đó có 2 quận không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo. Về trợ giúp xã hội, thành phố hiện có trên 200.000 đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng và trên 2.700 đối tượng đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội (chiếm 2,3% dân số Hà Nội), trong đó có 99.000 người cao tuổi. Mức chuẩn trợ cấp xã hội của Hà Nội hiện là 440.000 đồng/tháng (cao hơn mức của Trung ương, hiện là 360.000 đồng/tháng). Kinh phí thực hiện trợ cấp xã hội là hơn 100 tỷ đồng/tháng, từ nguồn ngân sách thành phố…

Phát huy kết quả đạt được, Ban Thường vụ Thành ủy xác định rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045 để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI. Theo đó, thành phố phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành 6 chỉ tiêu chủ yếu về chính sách xã hội. Cụ thể: Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội trên lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 60%; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 40%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%; tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%; tỷ lệ người dân được quản lý sức khỏe đạt trên 85%...

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1038824/phan-dau-hoan-thanh-6-chi-tieu-chu-yeu-ve-chinh-sach-xa-hoi

Tin liên quan