TRƯƠNG QUANG QUÝ (tỉnh Bình Dương) hỏi: "Việc cấp giấy chứng nhận (GCN) nghỉ việc hưởng BHXH hiện nay có gì khác trước?".

Luật sư ĐẶNG ANH ĐỨC, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, trả lời: Câu hỏi của ông được nêu rõ tại Thông tư 18/2022/TT-BYT ngày 31-12-2022 sửa đổi Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật An toàn - vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. Theo đó, nguyên tắc cấp GCN nghỉ việc hưởng BHXH quy định như sau: Một lần khám chỉ được cấp một GCN. Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên GCN đã được cấp, người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định. Trường hợp người lao động trong cùng một thời gian được 2 chuyên khoa trở lên của các cơ sở khám chữa bệnh khác nhau khám và cùng được cấp GCN thì chỉ được hưởng một trong những GCN có thời gian nghỉ dài nhất. Trường hợp người lao động khám nhiều chuyên khoa trong cùng một ngày tại cùng một cơ sở khám chữa bệnh với nhiều bệnh khác nhau thì chỉ cấp một GCN và được giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với bệnh có chế độ cao nhất (quy định mới bổ sung).

Bài đọc nhiều