Từ một thanh niên khuyết tật, một người thợ may, rồi trở thành 1 người thầy dạy may, đến nay anh Phan Văn Tưởng đã trở thành một chủ xưởng may, tạo việc làm cho gần 30 công nhân lao động tại xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.

Nguồn: https://tv.danviet.vn/nghi-luc-phi-thuong-cua-chang-trai-khuyet-tat-tro-thanh-thay-day-may-2022080601310986.htm

Tin liên quan