Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Theo bảng chữ cái tiếng Việt, liền sau chữ E là chữ gì?

A. S

B. D

C. V

D. Ê

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/muon-an-tron-ven-diem-cua-bai-test-nay-la-dieu-khong-he-don-gian-d573991.html

Bài đọc nhiều