(ĐTCK) Theo thông tin Chứng khoán VIX vừa công bố, ông Tuấn đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu VIX sở hữu trong thời gian từ ngày 30/11/2022 đến ngày 29/12/2022. Lý do được tiết lộ là cơ cấu danh mục đầu tư.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng giám đốc Tập đoàn GELEX đăng ký bán ra 87.430.578 cổ phiếu, tương ứng 15,02% tổng số cổ phiếu VIX đang lưu hành. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 30/11/2022 đến ngày 29/12/2022 bằng phương thức giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Bà Dương Thị Hồng Hạnh – vợ ông Tuấn cũng đăng ký bán 21,2 triệu cổ phiếu VIX, tương ứng 3,64% số cổ phiếu VIX đang lưu hành. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 30/11/2022 đến ngày 29/12/2022 bằng phương thức giao dịch khớp lệnh và/ hoặc thỏa thuận.

Trong khoảng thời gian trên, Công ty cổ phần FTG Việt Nam cũng thực hiện đăng ký bán ra 26.824.358 cổ phiếu, tương ứng 4,61% số cổ phiếu VIX đang lưu hành. Được biết, Tổng giám đốc FTG hiện là chồng của bà Nguyễn Thị Tuyết, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán VIX.

Trong báo cáo giao dịch, lý do được tiết lộ là cơ cấu danh mục đầu tư.

Như vậy, với việc giảm tỷ lệ sở hữu của ông Tuấn và những người có liên quan nói trên, sau khi hoàn tất giao dịch, chỉ còn bà Nguyễn Thị Tuyết nắm giữ 21.375.159 cổ phiếu, tương đương 3,67% số cổ phiếu VIX đang lưu hành. Bà Tuyết mới được HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán VIX bầu làm Chủ tịch kể từ ngày 2/11/2022, cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguồn: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/ly-do-ong-nguyen-van-tuan-dang-ky-ban-toan-bo-co-phan-tai-chung-khoan-vix-post310697.html

Bài đọc nhiều