Người lao động không được thanh toán chế độ ốm đau cho lần khám thai thứ 6.

Công ty CP May Việt Thịnh (quận Tân Phú, TP HCM) hỏi: "Theo quy định của Luật BHXH, người lao động (NLĐ) được nghỉ hưởng chế độ khám thai 5 ngày. Trường hợp NLĐ đã nghỉ đủ 5 ngày nhưng sau đó cơ sở khám chữa bệnh vẫn cấp giấy nghỉ hưởng chế độ BHXH cho thời gian khám thai thì giải quyết thế nào?"

BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định hiện hành, trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 5 lần, mỗi lần 1 ngày. Trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 2 ngày cho mỗi lần khám thai. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khám thai tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Như vậy, NLĐ không được thanh toán chế độ ốm đau cho lần khám thai thứ 6.

Nguồn: https://nld.com.vn/cong-doan/kham-thai-lan-thu-6-co-duoc-huong-che-do-bhxh-20220806204723345.htm

Tin liên quan