(HNMO) - Ngày 25-11, hai ban Kinh tế - Ngân sách và Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội đã khảo sát tại huyện Phú Xuyên về công tác chuẩn bị và thực hiện các công trình tu bổ di tích; cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, hệ thống y tế thành phố hỗ trợ các huyện, thị xã duy trì xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Các ban HĐND thành phố khảo sát một số di tích trên địa bàn huyện Phú Xuyên.

Theo báo cáo của UBND huyện Phú Xuyên, đến nay huyện có 78/92 dự án đã được HĐND huyện thống nhất phê duyệt chủ trương đầu tư, còn 12 dự án chưa phê duyệt đều ở lĩnh vực di tích (34 dự án về giáo dục, 14 dự án y tế, 30 dự án di tích).  Đã có 57 dự án đã được bố trí vốn trong các năm 2021-2022; có 3 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 47 dự án đang thi công; 7 dự án chuẩn bị thi công.

Cũng theo UBND huyện Phú Xuyên, UBND huyện đã chủ động bố trí kinh phí đối ứng cho các dự án để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trước khi thi công dự án với tổng vốn là hơn 84 tỷ đồng. Dự kiến, năm 2023, huyện sẽ đối ứng 186 tỷ đồng cho các dự án.

Đoàn khảo sát HĐND thành phố làm việc với UBND huyện Phú Xuyên.

Dù cố gắng, nhưng dự kiến số tiền huyện phải đối ứng cho các dự án trên khoảng hơn 500 tỷ đồng; trong khi đặc thù huyện có nguồn thu thấp (thu không đủ chi), dẫn đến nguồn lực dành cho đầu tư rất khó khăn, hạn chế. Vì thế, UBND huyện Phú Xuyên đề xuất thành phố thời gian tới có có chế đặc thù hỗ trợ huyện đối với phần đối ứng thực hiện dự án.

Kết luận buổi làm việc, Đoàn khảo sát đã ghi nhận huyện có khó khăn về vốn đối ứng, quy hoạch… Để tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy nhanh các dự án, Đoàn khảo sát đề nghị huyện Phú Xuyên cần báo cáo thêm, làm rõ những vướng mắc cụ thể đối với từng dự án, để các ban HĐND thành phố kiến nghị, chuyển đến các cơ quan chức năng của thành phố, nhằm việc phân bổ vốn năm 2023 hợp lý, tạo điều kiện để huyện có đủ vốn triển khai thực hiện dự án.

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1048535/huyen-phu-xuyen-kho-khan-ve-doi-ung-von-thuc-hien-cac-du-an-y-te-giao-duc-van-hoa

Tin liên quan

Bài đọc nhiều