Trong bối cảnh xu thế chuyển dịch chuỗi đầu tư, chuỗi cung ứng diễn ra nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu, thu hút tối đa nguồn lực từ bên ngoài nhằm phục vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững là mục tiêu quan trọng hiện nay. Đặc biệt, đây cũng là định hướng quan trọng trong kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới.

Đó là ý kiến được trao đổi tại Hội nghị “Tăng cường hợp tác với các Quỹ đầu tư nhằm thu hút tài chính xanh phục vụ tăng trưởng bền vững và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước” do Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước phối hợp tổ chức chiều 25/11, tại Hà Nội.

Toàn cảnh Hội nghị Cơ cấu doanh nghiệp nhà nước theo hướng bền vững

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá, con đường phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19 đang hết sức khó khăn, nhiều chông gai và không bằng phẳng. Những biến động của kinh tế thế giới cộng hưởng với những xu thế nổi lên như chuyển đối số, chuyển đổi xanh, tái định hình các chuỗi cung ứng và sản xuất đặt ra thách thức cho các nước, nhất là các nước đang phát triển trong duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi kinh tế - xã hội cũng như các yêu cầu mới, cấp bách trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Các quốc gia đứng trước yêu cầu tăng cường hơn nữa năng lực thích ứng, khả năng chống chịu, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng bền vững, bảo đảm các cân bằng chiến lược giữa ngắn hạn và dài hạn, đồng thời tận dụng các động lực kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và thu hút hiệu quả các nguồn lực cho tăng trưởng bền vững. 

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh cho biết, phát triển bền vững và tăng trưởng xanh là những mục tiêu lớn của Chính phủ Việt Nam nhằm kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hòa giữa phát triển kinh tế, phát triển xã hội với bảo vệ môi trường.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 phê duyệt “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050” với mục tiêu tăng trưởng xanh góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội; hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa cacbon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu.

Triển khai chiến lược trên, với vai trò cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 19 tập đoàn, tổng công ty quy mô lớn, quan trọng của cả nước, chiếm gần 65,3% tổng tài sản và gần 63% tổng vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp có vốn Nhà nước hiện nay, Ủy ban đang xây dựng và thực hiện Chiến lược tổng thể đầu tư phát triển doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, trong đó tập trung vào một số định hướng.

Cụ thể, huy động hiệu quả mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững các tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban trên cơ sở khoa học, kỹ thuật, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phát triển các tập đoàn, tổng công ty gắn liền với đổi mới mô hình tăng trưởng, góp phần cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, sản phẩm công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, tham gia có hiệu quả vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

Bên cạnh đó, thu hút các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài có năng lực và kinh nghiệm nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển doanh nghiệp. Ưu tiên phát triển, hợp tác phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới, vật liệu mới, công nghệ số, công nghiệp khai khoáng tiên tiến, hiện đại gắn với mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh.

“Việc chuyển đổi sang tăng trưởng xanh là hết sức cấp thiết nhưng cũng sẽ đòi hỏi huy động nguồn lực rất lớn cho việc triển khai các dự án thân thiện môi trường, đổi mới công nghệ, quy hoạch, phát triển hạ tầng cơ sở…. Do vậy, để đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho việc thực hiện các mục tiêu nêu trên, ngoài nguồn lực quan trọng của các doanh nghiệp trong nước thì việc hợp tác với các quỹ đầu tư, nhất là các quỹ đầu tư nước ngoài là hết sức cần thiết”, ông Nguyễn Hoàng Anh đánh giá.

Tăng cường huy động vốn quốc tế

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng, ở cấp độ quốc tế, tăng trưởng bền vững là vấn đề toàn cầu với trách nhiệm chung của các quốc gia và các chủ thể tham gia. Do đó, việc thiết lập quan hệ đối tác công bằng, đối tác công - tư và nhiều bên hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững là hết sức cần thiết.

Các ngân hàng phát triển đa phương, các đối tác phát triển, các tập đoàn đa quốc gia, các quỹ toàn cầu ngày càng đóng vai trò tiên phong, quan trọng trong huy động và cung cấp các nguồn đầu tư, tài chính xanh, các nguồn lực công nghệ và con người cho phát triển.

Đây cũng là tinh thần xuyên suốt được thể hiện qua các cam kết hành động mạnh mẽ, chia sẻ trách nhiệm chung, đề cao đoàn kết quốc tế được thể hiện tại các hội nghị đa phương quan trọng gần đây như COP26, COP27, Hội nghị Cấp cao APEC, ASEAN, Hội nghị Thượng đỉnh G20… và các cơ chế đối thoại giữa các Nhà Lãnh đạo với cộng đồng doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, huy động các nguồn lực từ bên ngoài hiệu quả kết hợp với các nguồn lực trong nước cho phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững là mục tiêu, yêu cầu nhất quán và cấp thiết của Chính phủ Việt Nam. Thời gian qua, Việt Nam đã mở rộng quan hệ đối ngoại, đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư với tất cả bạn bè quốc tế trong khuôn khổ song phương và đa phương, trở thành điểm đến của các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài.

Trong hai năm qua, mặc dù kinh tế thế giới đối mặt nhiều thách thức song vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam vẫn giữ tốc độ tăng trưởng lạc quan, đạt hơn 31 tỷ USD trong năm 2021, tăng 9,2% so với năm 2020 và hơn 18 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2022. 

Bên cạnh dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Việt Nam đang đẩy mạnh thu hút nguồn tài chính xanh và nguồn vốn từ các quỹ đầu tư nhằm phục vụ các mục tiêu đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, với trọng tâm là cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước và tận dụng các động lực tăng trưởng mới về chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh.

Với quyết tâm mạnh mẽ đó, Việt Nam đang hội tụ đầy đủ các yếu tố của một điểm đến hứa hẹn cho các khoản đầu tư và nguồn vốn xanh và bền vững của các Quỹ đầu tư và các tổ chức tài chính quốc tế. Cụ thể, đó là lợi thế của một nền kinh tế phục hồi ổn định sau dịch COVID-19 khi môi trường đầu tư - kinh doanh ngày càng thuận lợi với lực lượng lao động có sức trẻ, sức sáng tạo và khả năng thích nghi cao. Ngoài ra, Việt Nam còn là một nền kinh tế hội nhập ngày càng sâu rộng, thực chất vào kinh tế khu vực và toàn cầu, có tiềm năng trở thành một trung tâm kết nối các chuỗi cung ứng và một mắt xích quan trọng của các Hiệp định FTA có quy mô lớn nhất thế giới như CPTPP, RCEP… 

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh cũng cho biết, với riêng việc thực hiện những định hướng Chiến lược tổng thể đầu tư phát triển doanh nghiệp do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững cũng đòi hỏi huy động nguồn lực rất lớn.

Vì vậy, cần tăng cường tận dụng nguồn lực quốc tế thông qua các hình thức như: Hợp tác đầu tư với các tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban triển khai các dự án trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng mới, vật liệu mới, công nghệ số, công nghiệp khai khoáng tiên tiến, hiện đại gắn với mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh.

Ngoài ra, có thể tham gia mua cổ phần trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn tại các tập đoàn, tổng công ty để góp phần đẩy nhanh cơ cấu lại theo hướng nâng cao hiệu quả trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, hình thành đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, có trình độ cao.

Bên cạnh đó, kết hợp với các doanh nghiệp nhà nước có tiềm lực, năng lực để xây dựng các cụm liên kết ngành công nghiệp tại các vùng địa phương có lợi thế về nguyên liệu đầu vào, lao động, giao thông…

Tiếp đến, hình thành và phát triển các trung tâm logistic cấp vùng thế hệ mới, áp dụng công nghệ 4.0 gắn với các cụm liên kết ngành công nghiệp để đảm bảo duy trì chuỗi cung ứng, lưu thông hàng hóa, giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa.

Cuối cùng là chia sẻ kinh nghiệm về tầm nhìn và kinh nghiệm quốc tế trong việc hợp tác với các quỹ đầu tư nhằm huy động vốn cho tăng trưởng xanh, phát triển bền vững cũng như tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Nguồn: https://thoibaonganhang.vn/hut-nguon-luc-quoc-te-cho-tang-truong-xanh-133920.html

Bài đọc nhiều