Viva24h

Lý do hủy niêm yết cổ phiếu CEE là Hạ tầng CII đã hủy tư cách công ty đại chúng.Ngoài CEE, HoSE còn hủy niêm yết 5 mã cổ phiếu khác trong năm nay. MSCI nhấn mạnh tới vấn đề room nước ngoài, 9 tiêu chí thị trường bị đánh giá tiêu cực Dragon Capital mua 2,4 triệu cổ phiếu DXG trong 3 tuần

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa ra quyết định hủy niêm yết với 41,5 triệu cổ phiếu CEE của Xây dựng Hạ tầng CII (HoSE: CEE) do công ty đã hủy tư cách đại chúng. Ngày quyết định có hiệu lực 22/7, ngày giao dịch cuối cùng là 21/7.

Việc hủy tư cách công ty đại chúng được cổ đông công ty thông qua trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 tổ chức vào ngày 26/4 vì doanh nghiệp muốn tập trung tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Sau khi hủy niêm yết, doanh nghiệp sẽ đưa cổ phiếu đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch UPCoM. Đây là cổ phiếu thứ 6 bị HoSE hủy niêm yết trong năm nay. 

Hạ tầng CII niêm yết cổ phiếu tại HoSE từ tháng 5/2017, giá tham chiếu 22.300 đồng/cp. Hiện cổ phiếu đang giao dịch ở vùng giá 12.100 đồng/cp, giảm 30,4% kể từ đầu năm. Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (HoSE: CII) là công ty mẹ khi sở hữu 80% vốn điều lệ tại Hạ tầng CII.

HoSE hủy niêm yết hơn 41 triệu cổ phiếu CEE

Trước đó, HoSE cũng đã đưa ra quyết định hủy niêm yết với 5 mã cổ phiếu trong năm nay: PXI, PXS,  PTL, FTM, RIC. Trong đó, cổ phiếu PTL của Victory Capital (HoSE: PTL) và PXS của Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC - MS, HoSE: PXS) bị hủy niêm yết với lý do tổ chức kiếm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ với báo cáo tài chính năm 2019, 2020 và 2021. Victory Capital có 100 triệu cổ phiếu đang lưu hành còn PVS - MS có 60 triệu cổ phiếu đang lưu hàng. 

Còn cổ phiếu RIC của Quốc tế Hoàng Gia (UPCoM: RIC),  PXI của Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC - IC, HoSE: PXI) và FTM của Đầu từ và Phát triển Đức Quân (UPCoM: FTM) bị hủy niêm yết vì đã ghi nhận lỗ trong 3 năm liên tiếp 2019-2021 theo báo cáo kiểm toán. 30 triệu cổ phiếu PXI bị hủy niêm yết từ 6/5, còn 28,7 triệu cổ phiếu RIC và 50 triệu cổ phiếu FTM bị hủy từ ngày 16/5. 

Quốc tế Hoàng Gia đã ghi nhận lỗ trong 3 năm 2019, 2020, 2021 lần lượt là 72 tỷ đồng, 81 tỷ đồng, 102 tỷ đồng còn PVC - IC lỗ lần lượt 10 tỷ đồng, 50 tỷ đồng và 30 tỷ đồng. Còn Đức Quân đã ghi nhận khoản lỗ lần lượt là 93,7 tỷ đồng, 200 tỷ đồng và 224,1 tỷ đồng. 

Tin liên quan