Viva24h

Theo Thanh tra tỉnh Gia Lai, trong quá trình thực hiện 2 dự án phần mềm công nghệ thông tin, Sở Tài chính Gia Lai đã có sai phạm với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Ngày 24/6, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ban hành kết luận thanh tra về việc "Đầu tư, mua sắm các dự án phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tại Sở Tài chính tỉnh Gia Lai".

Theo Thanh tra tỉnh Gia Lai, từ năm 2015-2021, Sở Tài chính đã được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư thực hiện mua sắm 2 dự án phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin với tổng kinh phí hơn 8,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện 2 dự án phần mềm, Sở này đã để xảy ra các sai phạm về hồ sơ pháp lý, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán và thanh toán các lớp đào tạo, chuyển giao công nghệ phần mềm; công tác bàn giao, nghiệm thu, thanh quyết toán… gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định sai phạm hơn 400 triệu đồng tại 2 dự án phần mềm công nghệ thông tin do Sở Tài chính làm chủ đầu tư. Ảnh: CTV

Cụ thể, tại dự án Xây dựng phần mềm hệ thống thông tin tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp tỉnh Gia Lai, Sở Tài chính đã không công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; xây dựng dự toán và thanh toán chi phí thuê phòng học, thuê máy tính, nước uống, tài liệu và văn phòng phẩm của các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyển giao công nghệ phần mềm không đúng thực tế, không đúng quy định tại Thông tư liên Bộ Tài chính - Bộ Thông tin và Truyền thông với tổng số tiền sai phạm 260 triệu đồng.

Ngoài ra, Sở này đã phê duyệt dự toán và thanh toán sai một số nội dung về thiết kế kỹ thuật phần mềm không đúng quy định tại Thông tư liên Bộ Tài chính - Bộ Thông tin và Truyền thông với tổng số tiền sai phạm hơn 106 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tại dự án Phần mềm cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương 4 giai đoạn từ năm 2016-2019, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho hay, khi triển khai thực hiện dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại địa phương giai đoạn 1, 2, 3 (từ năm 2016-2018), Sở này không có văn bản tham mưu, đề xuất trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư; không đăng ký trong kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020; không trình Sở TT&TT thẩm định nội dung.

Ngoài ra, Sở này không thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 439 (ngày 1/3/2019) về việc kiểm điểm rút kinh nghiệm, chịu trách nhiệm về việc sử dụng ngân sách nhà nước khi triển khai thực hiện Dự án phần mềm (giai đoạn 1, 2, 3) và khắc phục các tồn tại. Phần mềm này cũng không được Sở Tài chính công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Tổng giá trị sai phạm của dự án này là 52 triệu đồng.

Trước những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định Sở Tài chính sai phạm với số tiền 419 triệu đồng tại 2 dự án phần mềm. Trách nhiệm chính thuộc về Sở Tài chính.

Từ đó, Thanh tra tỉnh cũng đề nghị Sở Tài chính này kiểm điểm xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan đến sai phạm trong quá trình quản lý, điều hành, thực thi nhiệm vụ. Ngoài, Thanh tra tỉnh cũng đề nghị Giám đốc Sở này thu hồi, nộp số tiền sai phạm hơn 400 triệu đồng vào ngân sách nhà nước.

Tin liên quan