(HNM) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 18/2022/TT-BGDĐT ngày 15-12-2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT.

Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 18/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT. Cụ thể, đối tượng dự tuyển đi học nước ngoài là công dân Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 86/2021/NĐ-CP (Nghị định quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật):

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

+ Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

+ Có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, ngoại ngữ đáp ứng quy định của chương trình học bổng và đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của chương trình học bổng.

+ Được cơ quan quản lý trực tiếp đồng ý cử đi học (đối với trường hợp có cơ quan công tác).

+ Đáp ứng các quy định hiện hành về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các quy định của Đảng (đối với trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức và là đảng viên).

Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 18/2022/TT-BGDĐT cũng nêu rõ, hồ sơ dự tuyển đi học ở nước ngoài thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 86/2021/NĐ-CP gồm:

+ Công văn của cơ quan quản lý trực tiếp cử dự tuyển (đối với trường hợp có cơ quan công tác).

+ Cam kết thực hiện trách nhiệm của người được cử đi dự tuyển theo yêu cầu của cơ quan quản lý trực tiếp (đối với trường hợp có cơ quan công tác).

+ Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp (đối với trường hợp có cơ quan công tác) hoặc xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú (đối với trường hợp không có cơ quan công tác).

+ Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, ngoại ngữ đáp ứng quy định của chương trình học bổng.

+ Giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác nhận đủ điều kiện đi học nước ngoài.

+ Các giấy tờ khác (nếu có) theo yêu cầu của chương trình học bổng và cơ quan cử đi học.

Thông tư số 18/2022/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 30-1-2023.

Bài đọc nhiều