Sau khi nghỉ hưu ngành công an, bà Huệ rời Quảng Ninh về quê nhà Hà Tĩnh, chọn cuộc sống ngoài bãi tha ma để canh 2 ngôi mộ của bố mẹ mình bất chấp sự can ng...

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=QPqawzaRIUk&list=PL6KNTnOp1h80NpiuYDsv_TFB114UCjScs&index=6

Tin liên quan