(HNMO) - Ngày 25-11, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên cùng tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 27 đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thạch Thất, trước kỳ họp thứ mười HĐND thành phố.

Các đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri tại huyện Thạch Thất.

Cử tri huyện Thạch Thất kiến nghị thành phố sớm chỉ đạo tổ chức nghiệm thu bản đồ đo đạc năm 2018 theo nguyên trạng sử dụng đất làm cơ sở để quản lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; thành phố chỉ đạo, hướng dẫn huyện Thạch Thất giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong các cụm Công nghiệp làng nghề trước đây được thành lập theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19-8-2009 của Thủ tướng Chính phủ và đề nghị thành phố chấp thuận để huyện Thạch Thất tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hoàn thiện hạ tầng, tính suất đầu tư, xét duyệt đối tượng và cho thuê đất đối với các hộ theo quy định tại Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19-8-2009 của Thủ tướng Chính phủ (đây là các tồn tại, vướng mắc trước khi Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP có hiệu lực).

Cử tri huyện Thạch Thất phát biểu ý kiến.

Cử tri cũng đề nghị thành phố sớm thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện làm cơ sở để triển khai việc lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện; sớm phê duyệt quy hoạch chi tiết thị trấn Liên Quan là khu vực lân cận tỷ lệ 1/500 để huyện Thạch Thất triển khai thực hiện các dự án đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên phát biểu tiếp thu các kiến nghị của cử tri.

Ngoài ra, cử tri huyện Thạch Thất cũng cho rằng, hiện nay trên địa bàn huyện còn 11/23 xã chưa có hệ thống nước sạch. Để hoàn thành tỷ lệ hộ dân nông thôn được cấp nước sạch đến năm 2025 đạt 100% theo kế hoạch, cử tri đề nghị thành phố sớm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cấp nước sạch cho 2 xã Phú Kim và Lại Thượng để dự án có thể triển khai trong năm 2022. Còn các xã khác, đề nghị thành phố sớm tổ chức lựa chọn các nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các dự án nước sạch.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại diện tổ đại biểu HĐND thành phố tiếp thu, tổng hợp, chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Nguồn: http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1048537/cu-tri-huyen-thach-that-kien-nghi-som-tham-dinh-phe-duyet-nhiem-vu-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen

Tin liên quan

Bài đọc nhiều